سید یاسینسید یاسین، تا این لحظه 5 سال و 6 ماه و 27 روز سن دارد

شیرینی زندگی ما ...

دوسال گذشت...

سلام عشقم ... پسرم ... نمیدونم از چی برات بگم ... تو بزرگ شدی ... دوساله شدی ... اون دوساله تغس و شیطونی که میگن ...عشقم یاسین من ... فدای تو بشم که با محبتی وقتی بهت میگم منو اذیت میکنی کلی بوسم میکنی تا خستگی و اذیت هایی که کردی یادم بره ... وقتی میگم مامان یه کم راه بیا دستام درد گرفته خودت رو سمت زمین میکشی و به حرفم گوش میدی  قشنگترین هدیه خدا ... ماهی کوچک قلب من ... تپش های قلبم برای توست ... برای لبخندت ... برای بوییدنت ... عشق زیبای من ... عشقی که سرشار ار خلوصی ... تولدت مبارک بهترینم ...
1 تير 1394
1